Hakutulosnäkymä

Hakukoneoptimointi on perusperiaatteiltaan varsin yksinkertaista. Siihen liittyy kuitenkin myös edistyneemmällä tasolla erittäin monimutkaisia käsitekokonaisuuksia, joista ei tiedä lopullista totuutta kukaan muu kuin eri hakukonepalveluiden oma henkilökunta: näistäkin usein vain harvat ja valitut tahot. Asiaa ei myöskään helpota se, että näiden tahojen julkiset lausunnot eivät useinkaan valaise asiaa kovin tarkasti ja luotettavasti, ainakaan ellei vastaanottajalla ole erinomaista rivien välistä lukemisen taitoa. Tämän vuoksi useimpien yritysten kannattaakin jättää hakukoneoptimoinnin vaativammat puolet suosiolla alan ammattilaisten hoidettavaksi. Tiettyjen perusasioiden ymmärtäminen on silti hyödyllistä ja myös tavallisen pulliaisen saavutettavissa.

Hakukoneoptimoinnin perusasioissakin riittää pureskeltavaa usean artikkelin verran, joten lähestytään aihetta ilman turhaa hoppuilua. Tällä kerralla keskitytään varsinaista hakukoneen käyttäjää lähimpänä olevaan puoleen sivuston hakukoneystävällisyydessä: miten sivu näkyy käyttäjälle hakutuloksissa. Tämä on erittäin oleellinen seikka, koska hyvin optimoidut tiedot hakutuloslistassa voivat houkutella sivustolle moninkertaisen määrän kävijöitä verrattuna huolimattomasti laadittuun otsikkoon ja kuvaukseen.

Tärkeimmät HTML-koodit

Vaikka et aikoisi koskaan koodata ensimmäistäkään riviä HTML:ää, on hyvä ymmärtää muutamia koodin elementit: otsikko ja meta-kuvaus, joka näkyy hakukoneen tuloksissa otsikon alla. Se, miten sivusi näkyy hakutuloslistalla, riippuu pitkälti näistä kahdesta elementistä. Käyttämästäsi julkaisujärjestelmästä riippuen nämä voivat olla muutettavissa myös ilman varsinaiseen koodiin koskemista, mutta samat koodit ovat silti toiminnan perustana. Kumpikin niistä sijoittuu koodin alkupuolella olevaan osaan.

Sivun otsikko

HTML-koodissa sivun otsikko-tagi on eräs tärkeimmistä optimoitavista elementeistä. Se vaikuttaa myös sivuston sijoitukseen tuloslistalla, joten hyvän sijoituksen aikaansaamiseksi on tärkeää sisällyttää oikeat avainsanat otsikkoihin. Tässä artikkelissa keskitytään kuitenkin siihen, miltä otsikko näyttää lukijan kannalta hakutuloslistassa. Koska tagin sisältö näkyy hakutuloslistassa sivun otsikkona, se on oikein suunniteltuna kenties tärkein kävijöitä puoleensa vetävä elementti. Otsikon tulisi olla huomiota kiinnittävä, yksilöllinen ja tarkasti sivun sisältöä kuvaileva. Liian pitkä otsikko ei tule kokonaan näkyviin hakutuloslistassa, joten edellä mainitut seikat tulee pyrkiä saavuttamaan suhteellisen lyhyellä ja ytimekkäällä tekstillä (50-60 merkkiä). Otsikon tulisi herättää vähintään sen verran mielenkiintoa, että lukija jatkaa lukemista otsikosta sivun meta-kuvaukseen ja/tai klikkaa sivustoa hakutuloslistassa.

Meta-kuvaus

Toisin kuin selaimen yläreunassa näkyvä avoimen sivun otsikko, meta-kuvaus ei varsinaisesti näy käyttäjälle selaimessa muualla kuin hakutuloksissa. Hakutuloslistassa sen merkitys on kuitenkin huomattavan suuri. Varsinaisen kuvauksen sisällön tulisi olla 150-160 merkin mittainen. Toisin kuin otsikko-tagi, meta-kuvaus ei ole merkityksellinen seikka sivuston sijoitukselle hakutuloksissa, joten sen kanssa voi keskittyä käyttäjäkeskeiseen lähestymistapaan. Meta-kuvauksen tulee herättää ja ylläpitää lukijan kiinnostusta sekä houkutella tätä vierailemaan sivustolla. Myös meta-kuvaukset kannattaa laatia yksilöllisesti sen sijaan, että sivuston kaikki sivut toistaisivat samaa kuvausta.

Lue lisää: