Monen yrityksen markkinointi on edelleen mainostilan ostamista sanoma- ja aikakausilehdistä sekä esitteistä, tai sitten yritys lähestyy potentiaalisia asiakkaita kohdentamattomilla puheluilla tai sähköposteilla. Nykypäivänä tämänkaltaisella markkinoinnilla ei saada rahoille täyttä vastinetta: saatu hyöty on lyhytaikaista, eikä markkinointi kasvata yrityksen liikennettä ja rahavirtoja tai paranna sen näkyvyyttä. Inbound-markkinointi on parempaa, koska sen hyödyt ovat pitkäkestoisempia: mitä enemmän sisältöä luot ja kirjoitat, sitä enemmän arvoa yrityksesi saa siitä.

Inbound-markkinoinnin perusteet

Inbound-markkinointi on ajattelutapa, joka houkuttaa luomaan paljon uutta ja hyvää sisältöä sivustolle sisältömarkkinoinnin keinoja, kuten blogit, e-kirjat ja videot, hyödyntäen. Tämänkaltainen sisältö kasvattaa hakukoneiden kautta tapahtuvaa liikennöintiä sivuille. Sosiaalista mediaa ja perinteistä mainontaa voidaan hyödyntää sisältömarkkinoinnin lisäksi, ja ne voivatkin olla avuksi, varsinkin jos sinulla ei ole vielä paljon sisältöä.

Sivustollesi tulleet vierailijat voidaan muuttaa potentiaalisiksi asiakkaiksi, eli liideiksi. Tämä on mahdollista mm. hyödyllistä sisältöä tarjoavalla saapumissivulla sekä asiakkaan täyttämällä sähköpostin tilauslomakkeella. Liidille lähetetty sisältö on tämän haluamaa, ja sitä voidaan täydentää myös muulla hyödyllisellä sisällöllä: mitä hyödyllisempää sisältö on, sitä parempi kuva yrityksestäsi syntyy. Yleisimmät lähetettävät sisällöt ovat e-kirjoja, sähköposti- tai ladattavia kursseja sekä videoita.

Jossakin vaiheessa, kun olet lähettänyt liidille tätä palvelevaa sisältöä, syntyy luottamus yritykseesi, ja asiakassuhde on syntynyt.

Inbound-markkinoinnin ydin on luoda laadukasta sisältöä, jota ihmiset haluavat lukea useamman kerran ja jakaa toisilleen. Kun opetat potentiaalisia asiakkaita tekemään jotain, saat heidän huomionsa ja tarjoat sisältöä, jolla on arvoa. Ja keneen luulet asiakkaan ottavan yhteyttä, kun seuraava vaihe on opitun tiedon varsinainen käyttöönotto?

Inbound-markkinointi hyödyttää:

  • Ihmisiä
  • Hakukoneita
  • Yrittäjiä
  • Maapalloa
  • Maailmankaikkeutta

Anna inbound-markkinoinnille mahdollisuus, tai kysy meiltä ilmaista neuvontaa inbound-markkinoinnin kehittämisestä ja käyttöönotosta.

Lue lisää inbound-markkinoinnista: